darknet markets 2023 onion market deep web markets dark web drug marketplace drug markets dark web deep web sites

Vanhustenpäivä ja Vanhustenviikko

7.10.2018

Sunnuntaina 7.10.2018 vietämme valtakunnallista vanhustenpäivää, josta seuraava viikko on nimetty Vanhustenviikoksi.   Ensimmäinen valtakunnallinen vanhusten teemapäivä on järjestetty 19.9.1954. Päivän pääjuhla pidettiin tuolloin Helsingin kaupungin vanhainkodissa Oulunkylässä.Viisi vuotta myöhemmin Vanhustyön keskusliitto päätti järjestää pääjuhlan eri paikkakunnilla yhteistyössä paikallisten jäsenjärjestöjensä kanssa.Vuonna 1967 vanhustenpäivä vakiintui vietettäväksi lokakuun ensimmäisenä sunnuntaina. Vanhustenpäivä lienee maamme vanhimpia...

Lue lisää

Asuminen ikääntyessä

11.9.2018

Omaa asumista kannattaisi pohtia jo hyvissä ajoin ikääntymisen kynnyksellä, tai oikeastaan jopa jo ennen sitä esimerkiksi eläköityessä. Omaa kotia, sen mahdollisuuksia ja sijaintia voisi kartoittaa ajatuksissaan pohtimalla miten se vastaa ikääntyneen tarpeisiin.  Kotiin tuotavien palveluiden turvin omassa kodissa asuminen on mahdollista hyvin pitkään, jopa loppuelämän, mutta asumiseen on myös muitakin vaihtoehtoja. Oma koti...

Lue lisää

Kotipalvelut ja kotihoito

17.6.2018

Ikääntyneiden kotiin tuotavat palvelut ovat tänäpäivänä erittäin ajankohtainen aihe. Kotihoitoa kehitetään koko maassa ja tavoitteena onkin, että suurin osa yhteiskuntamme ikääntyneistä asuisi nyt ja tulevaisuudessa omassa kodissaan erilaisten palveluiden turvin. Uusia palveluntuottajia ja yrittäjiä nousee esiin lähes päivittäin ja vihdoin alkaa olla mahdollisuus valita palveluntuottajista juuri itselle sopivin ja mieluisin. Uskon, että tulevaisuuden ikääntyneet vaativat...

Lue lisää

Vanhuspalvelut ja ikääntyminen Suomessa

21.5.2018

Tervetuloa vanhuspalvelut -sivustolle! Ikääntyminen ja vanhukset ovat polttava ja ajankohtainen keskustelunaihe 2010-luvun Suomessa. Suuret ikäluokat eläköityvät ja samaan aikaan syntyvyys on laskusuunnassa. Kyseessä ei siis ole ainoastaan iäkkäiden ihmisten määrän kasvusta, vaan koko yhteiskuntarakenteen muutoksesta. Ennusteiden mukaan iäkkäiden määrä kasvaa voimakkaimmin erityisesti vanhimmissa ikäluokissa ja samalla taas lasten ja työikäisen väestön määrä vähenee. Väestön ikärakenteen muutoksen vuoksi yhteiskunnan on nyt mukauduttava laajasti...

Lue lisää