Asuminen ikääntyessä

11.9.2018

Omaa asumista kannattaisi pohtia jo hyvissä ajoin ikääntymisen kynnyksellä, tai oikeastaan jopa jo ennen sitä esimerkiksi eläköityessä. Omaa kotia, sen mahdollisuuksia ja sijaintia voisi kartoittaa ajatuksissaan pohtimalla miten se vastaa ikääntyneen tarpeisiin.  Kotiin tuotavien palveluiden turvin omassa kodissa asuminen on mahdollista hyvin pitkään, jopa loppuelämän, mutta asumiseen on myös muitakin vaihtoehtoja. Oma koti ei aina vastaa ikääntyneen tarpeisiin. 

Asumisen erilaiset vaihtoehdot tarjoavat koteja ja asumismuotoja, joissa avun ja hoivan määrä mukautuu ikääntyneen yksilöllisten tarpeiden ja elämäntilanteen mukaan. Muuntautuvia asumismuotoja on myös tarjolla jo ennen kuin varsinaista palveluntarvetta ilmenee. Asumispalveluita on sekä lyhytaikaiseen tarpeeseen, että pysyvään, loppuelämän asumiseen. 

Senioriasuminen

Senioriasuminen sekä ikääntyneiden yhteisöllinen asuminen on noussut eläköityvien suomalaisten kiinnostuksen kohteeksi. Senioriasunnot ovat usein vuokra-asuntoja, jotka on suunniteltu juuri ikääntyneille ja heidän muuttuville tarpeilleen. Senioriasuminen tarjoaa oman kodin lisäksi usein yhteisöllisyyttä tukevia tiloja ja toimintaa muiden asukkaiden kanssa.  

Senioriasuntojen suunnittelussa huomio on kiinnitetty juuri ikääntyneisiin ja ikääntymisen tuomiin muutoksiin, esteettömyyteen, sekä arjen sujumiseen. Erilaisten palveluiden saaminen ja hankkiminen on usein suunniteltu jo valmiiksi ja yhteistyötä tehdään eri palveluntuottajien kanssa. Yhteisöasuminen tarjoaa apua ikääntyneiden yksinäisyyteen, turvattomuuteen ja arjen toimiin. 

Senioriasumista on tarjolla hyvin erilaisin nimityksin. Senioriasumismuotoja ovat esimerkiksi ryhmärakentaminen ja –asuminen, perhekoti, seniorikylä, seniorikommuuni, palvelukortteli, ym. Asuntoihin muuttaminen edellyttää usein “ikärajaa”. 

Hoivakodit ja palvelukodit

Hoivakodit, palvelukodit, sekä tehostetun palveluasumisen yksiköt tarjoavat hoivaa ja huolenpitoa ikääntyneille jotka eivät enää turvallisesti pärjää kotona, esimerkiksi pitkälle edenneen muistisairauden tai liikuntarajoitteiden vuoksi. Yksiköt ovat nykyään suurimmaksi osaksi ympärivuorokautisia, jolloin henkilökunta on apuna ja käytettävissä jokaisena vuorokauden tuntina. Ennen näitä yksiköitä kutsuttiin vanhainkodeiksi.  

Palveluasumisen kodeissa ja yksiköissä ikääntynyt asukas maksaa vuokran asuintiloistaan, sekä tarvitsemistaan palveluista. Osa palveluista voi kuulua asunnon vuokraan ja niitä voi ostaa myös tarpeiden mukaan erikseen. Yksiköiden käytännöt vaihtelevat. Palveluasumisen yksiköitä on sekä yksityisiä, että kunnan tarjoamia.