Mitä vanhuspalvelut ovat?

Vanhuspalvelut.com on uusi sivusto, jonka tarkoituksena on saattaa yhteen palveluntuottajat ja kuluttajat. Sivuston tavoitteena on kasvaa kävijämäärältään merkittäväksi hakuportaaliksi ja helpottaa kuluttajia löytämään tarvitsemansa palvelun omalta kotipaikkakunnaltaan yksinkertaisesti ja tehokkaasti, sekä palvella yrityksiä haettavuuden helpottamiseksi sekä näkyvyyden saamiseksi.

Vanhuspalveluiden tavoite on turvata ja tukea ikääntyneiden kotona asumista ja tarjota erilaisia asumisvaihtoehtoja. Vanhuspalveluilla pyritään edistämään ikääntyvien ihmisten hyvinvointia ja elämänlaatua. Vanhuspalvelut Suomessa voidaan karkeasti jakaa kotipalveluihin ja erilaisiin tukipalveluihin, sekä asumispalveluihin.

Kotipalveluita ovat erilaiset kotiin tarjottavat hyvinvointi- ja terveyspalvelut. Kotipalveluihin kuuluu kotihoidon ja kotisairaanhoidon käynnit ja palvelut. Lisää tietoa löydät ikääntyneiden kotipalveluista täältä. Tukipalvelut turvaavat ja avustavat lisäksi omassa kodissa asumista, esimerkiksi erilaisten turvalaitteiden, siivous- ja ateriapalveluiden avulla. Lisää tietoa löydät ikääntyneiden tukipalveluista täältä. Ikääntyneille on tarjolla erilaisia asumismuotoja ja -palveluita, heidän tilanteensa ja tarpeensa huomioon ottaen. Asumismuotoja voivat olla senioriasunnot tai palvelutalot, sekä ympärivuorokautista hoivaa tarjoavat hoivakodit. Lisää tietoa ikääntyneiden asumispalveluista löydät ikääntyneiden asumispalveluista täältä..

Kotona asumista voidaan tukea myös monilla muilla palveluilla, kuten siivouspalveluilla, omaishoitajien tukipalveluilla, sekä erilaisilla seura/ystäväpalveluilla tai vaikka digitaalisilla palveluilla. Näitä kaikkia palveluita voit löytää ja hakea sivustoltamme.