Kotipalvelut ikääntyneille

Kotihoidon ja kotipalvelun termejä käytetään usein tarkoittamaan samaa asiaa. Kotipalvelu kuitenkin määritellään joissain yhteyksissä palveluksi, joka sisältää ja tuottaa kotihoidon ja -hoivan, sekä kotisairaanhoidon palvelut. Läheisesti näihin palveluihin kuuluvat myös erilaiset tukipalvelumuodot.

KOTIHOITO

Kotihoito tarjoaa tukea ikääntyneen päivittäisiin toimiin ja se voi sisältää esimerkiksi puhtaudesta, pukeutumisesta ja ruokailusta huolehtimisesta. Kotihoito voi lisäksi myös tarjota apua siivoukseen, apuvälineiden käyttöön, kuntoutukseen, turvallisuuteen tai esteettömyyteen liittyen. Kotihoidon kautta apua voi saada myös kodin ulkopuoliseen asiointiin tai harrastuksiin. Kotihoidon tavoitteena on tukea ja vahvistaa ikääntyneen omia voimavaroja ja avustaa kotona asumista mahdollisimman pitkään.

TUKIPALVELUT

Tukipalvelut voivat kuulua osana kotihoidon palveluihin, tai sitten ne järjestetään erikseen eri palveluntuottajilta. Tukipalveluita voivat olla esimerkiksi ateriapalvelu, kuljetuspalvelu, sekä erilaiset kuntoutukseen ja turvallisuuteen liittyvät palvelut. Lisää tietoa löydät erilaisista  ikääntyneiden tukipalveluista täältä.

KOTISAIRAANHOITO

Kotisairaanhoito on kotona tapahtuvaa sairaanhoitoa ja kuntoutusta. Kotisairaanhoitoon voi kuulua esimerkiksi ravitsemustilan seuranta ja arviointi, lääkehoito ja injektiot, erilaisten näytteiden otto (verikokeet) ja pienet toimenpiteet (kuten ompeleiden poisto tai haavahoidot), erilaiset mittaukset (verenpaineen ja verensokerin seuranta), sekä sairaalajakson jälkeinen hoito ja kuntoutus.

SIIVOUSPALVELUT

Erilaiset siivouspalvelut ovat merkittävässä osassa kotona asumisen tukena. Siivouspalveluita voi tarvita harvemmin, vaikka juhannus- ja joulusiivoukseen, ikkunapesuun tai säännölliseen ylläpitosiivoukseen. Siivouspalvelut voidaan luokitella myös tukipalveluiksi.