Palvelutarpeen arviointi ja palveluseteli

PALVELUTARPEEN ARVIOINTI

Kunta myöntää ikääntyneille asukkailleen vanhuspalveluita palvelutarpeen arvioinnin perusteella. Arviointi tehdään yhteistyössä ikääntyneen, sekä tarvittaessa hänen omaistensa kanssa. Palvelutarpeen arvioinnissa kartoitetaan ikääntyneen omia voimavaroja, sekä tuen ja palveluiden tarvetta. Tarkoituksena on tukea ikääntyneiden kotona asumista ja tarjota oikeanlaista palvelua oikeaan aikaan.

PALVELUSETELI

Palvelusetelillä edistetään sosiaali- ja terveyspalveluita käyttävien kuntalaisten valinnanvapautta ja mahdollisuuksia hankkia tarvitsemiaan palveluita yksityisiltä palveluntuottajilta. Palvelusetelillä hankittava palvelu on vaihtoehto kunnan tai kuntayhtymän tuottamalle palvelulle. Palvelusetelin saaminen edellyttää, että ikääntyneelle on tehty kunnallisen tahon kautta palvelutarpeen arviointi.