Vanhuspalvelut

Vanhuspalvelut.com on uusi sivusto, jonka tarkoituksena on saattaa yhteen palveluntuottajat ja kuluttajat. Sivuston tavoitteena on kasvaa kävijämäärältään merkittäväksi hakuportaaliksi ja helpottaa kuluttajia löytämään tarvitsemansa palvelun omalta kotipaikkakunnaltaan yksinkertaisesti ja tehokkaasti, sekä palvella yrityksiä haettavuuden helpottamiseksi sekä näkyvyyden saamiseksi.

Vanhuspalveluiden tavoite on turvata ja tukea ikääntyneiden kotona asumista ja tarjota erilaisia asumisvaihtoehtoja. Vanhuspalveluilla pyritään edistämään ikääntyvien ihmisten hyvinvointia ja elämänlaatua. Vanhuspalvelut Suomessa voidaan karkeasti jakaa erilaisiin kotipalveluihin ja tukipalveluihin, sekä asumispalveluihin.

Ikääntyneiden kotipalveluita ovat erilaiset kotiin tarjottavat hyvinvointi- ja terveyspalvelut. Kotipalveluihin kuuluvat esimerkiksi kotihoidon ja kotisairaanhoidon käynnit ja palvelut.

Tukipalvelut turvaavat ja avustavat lisäksi omassa kodissa asumista, esimerkiksi erilaisten turvalaitteiden, siivous- ja ateriapalveluiden avulla. Lisää tietoa löydät ikääntyneiden tukipalveluista täältä.

Ikääntyneille on tarjolla erilaisia asumismuotoja ja -palveluita, heidän tilanteensa ja tarpeensa huomioon ottaen. Asumismuotoja voivat olla erilaiset senioriasunnot tai palvelutalot, sekä ympärivuorokautista hoivaa tarjoavat hoivakodit. Lisää tietoa löydät ikääntyneiden asumispalveluista täältä.