Asumispalvelut ikääntyneille

Erilaiset asumispalvelut tarjoavat ikääntyneille koteja ja asumismuotoja, joissa avun ja hoivan määrä mukautuu ikääntyneen yksilöllisten tarpeiden ja elämäntilanteen mukaan. Asumispalveluita on sekä lyhytaikaiseen tarpeeseen, että pysyvään, loppuelämän asumiseen.

YHTEISÖLLINEN ASUMINEN

Ikääntyneiden yhteisöllinen asuminen on noussut eläköityvien suomalaisten kiinnostuksen kohteeksi. Yhteisöllinen asuminen tarjoaa oman asunnon, kodin ja sen lisäksi yhteisöllisyyttä tukevia tiloja ja toimintaa muiden asukkaiden kanssa. Asuminen on suunniteltu ikääntyneen muuttuviin tarpeisiin ja huomiota on kiinnitetty esteettömyyteen, sekä arjen sujumiseen, sekä avun ja palveluiden saamiseen. Yhteisöasuminen tarjoaa apua ikääntyneiden yksinäisyyteen, turvattomuuteen ja arjen toimiin. Yhteisöasumista voisi harkita jo hyvissä ajoin, eläkeiän kynnyksellä tai heti eläköitymisen jälkeen.

Yhteisöllistä asumista on tarjolla erilaisin vaihtoehdoin, sekä hyvin erilaisin nimityksin. Yhteisöllisiä asumismuotoja ovat esimerkiksi ryhmärakentaminen, perhekoti, seniorikylä, seniorikommuuni, palvelukortteli, ym.

HOIVAKODIT JA PALVELUKODIT

Hoivakodit, palvelukodit, sekä tehostetun palveluasumisen yksiköt tarjoavat hoivaa ja huolenpitoa ikääntyneille jotka eivät enää turvallisesti pärjää kotona, esimerkiksi pitkälle edenneen muistisairauden tai liikuntarajoitteiden vuoksi.. Yksiköt ovat nykyään suurimmaksi osaksi ympärivuorokautisia, jolloin henkilökunta on apuna ja käytettävissä jokaisena vuorokauden tuntina, Palveluasumisen kodeissa ja yksiköissä ikääntynyt maksaa vuokran asuintiloistaan, sekä tarvitsemistaan palveluista. Osa palveluista voi kuulua asunnon vuokraan ja niitä voi ostaa myös tarpeiden mukaan erikseen. Yksiköiden käytännöt vaihtelevat. Asumiseen on mahdollisuus hakea Kelalta asumistukea ja myös kotitalousvähennyksen oikeus kannattaa tarkistaa. Lisää tietoa löydät kotitalousvähennyksen hyödyntämisestä täältä.