Tukipalvelut apuna arjessa

Kotiin tuotavat erilaiset tukipalvelut auttavat ja helpottavat ikääntyneiden ja heidän omaistensa arkea kotona. Tukipalveluilla täydennetään kotipalvelun antamaa henkilökohtaista huolenpitoa. Tukipalvelut ovat monesti ensimmäisiä palveluita, joita ikääntynyt tarvitsee itsenäisen asumisen tueksi. Tukipalveluita voivat saada myös henkilöt, jotka eivät tarvitse muuta kotipalvelun tai kotihoidon palvelua.

Tukipalveluja ovat esimerkiksi:

  • Ateria- ja ruuanlaittopalvelut
  • Siivouspalvelut
  • Piha- ja puutarhatyöt
  • Vaatehuolto, pesulapalvelut
  • Kauppa- ja muu asiointipalvelu
  • Sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut
  • Kuljetus- ja saattajapalvelut
  • Omaishoitajan lomitus ja muu tukipalvelu
  • Digitaaliset palvelut

Tukipalveluita voi hankkia ja saada kunnan kotipalvelun tai kotihoidon kautta, tai sitten omatoimisesti yksityisiltä palveluntuottajilta. Kunta voi antaa palvelun tarvitsijalle palvelusetelin, jolla tämä voi ostaa palvelun kunnan hyväksymiltä palveluntuottajilta. Palveluntarvitsija voi ostaa tukipalveluja myös suoraan yksityisiltä palvelujen tuottajilta. Tällöin tukipalvelujen ostaja voi käyttää hyväkseen verotuksen kotitalousvähennystä.