Tietosuojaseloste

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten Vanhuspalvelut.com asiakasrekisterissä käsitellään yritysten tietoja.

Rekisterinpitäjä:

SiteWorks Oy
PL 79
20521 Turku

Yritysten tietojen käsittelyn tarkoitus:

Yritysten tietoja käsitellään asiakassuhteeseen tai muuhun asialliseen yhteyteen liittyvän suhteen hoitamiseen, analysointiin, palveluiden tuottamiseen, liiketoiminnan kehittämiseen ja suunnittelemiseen. Yritysten tietoja voidaan käyttää myös suoramarkkinointiin, etämyyntiin, mielipide- ja markkinatutkimuksiin sekä asiakasviestintään, joita voidaan toteuttaa myös sähköisesti ja kohdennettuna, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojensa tällaista käsittelyä. Rekisteröity yritys voi hallita ja muokata osittain omia tietojaan kirjatumalla palveluun.

Rekisterin tietosisältö:

Portaalissa voidaan käsitellä rekisteröidystä seuraavia tietoja:

Yrityksen yhteystiedot: nimi, katuosoite, postinumero ja postitoimipaikka, alue, toimiala, tarkennettu toimiala, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet, yleiskuvaus

Tilaajan/yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite

Käyttäjätunnus ja salasana

Asiakas- ja asiointihistoria sekä sopimus- ja tilaustilaustiedot

Laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot

Tietolähteet:

Tiedot saadaan asiakkaalta itseltään. Yritysten tietoja voidaan kerätä ja päivittää myös väestörekisteristä, yritys- ja yhteisörekisteristä sekä muista vastaavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen:

Vanhuspalvelut.com -portaalin pitäjä voi luovuttaa yritysten tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Yritysten tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa sijaita ulkopuolisten alihankkijoiden palvelimilla tai laitteistoilla, joista niitä voidaan käsitellä portaalin pitäjän lukuun osapuolten välisen sopimuksen perusteella.

Rekisterin suojaus:

Järjestelmä on suojattu palomuurin ja SSL-suojauksen avulla ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja vastaan.

Rekisterinpitäjä päättää organisatorisista ratkaisuista ja antaa rekisterin käyttöoikeudet siinä laajuudessa kuin työtehtävät sitä edellyttävät. Työsuhteen päättymisen jälkeen käyttöoikeudet poistetaan.

Järjestelmään kirjautuminen on mahdollista vain yksilöllisellä käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Järjestelmän käyttöä valvotaan säännöllisesti suoritettavilla ylläpitoimenpiteillä.

Rekisterinpitäjän henkilöstöllä ja sen lukuun toimivilla ulkopuolisilla henkilöillä on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin rekisterin tietoihin. Toimeksiantosopimuksilla velvoitetaan rekisterinpitäjän toimeksiannosta henkilötietoja käsitteleviä tahoja suojamaan henkilötiedot vastaavalla tavalla.

Tekijänoikeudet:

Vanhuspalvelut.com -kokonaisuus ja sen eri osat (ohjelmistot, tiedostot, grafiikka ja sisältö) on suojattu tekijänoikeuslailla. Vanhuspalvelut.com  -portaalin edellämainittujen sisältöjen osittainenkin lainaaminen, kopiointi, julkaiseminen, edelleen levittäminen tai muu vastaava käyttö on ehdottomasti kielletty. Vanhuspalvelut.com -tietokannan tiedot on tarkoitettu ainoastaan loppukäyttäjien tiedonsaantia varten. Tietojen osittainenkin järjestelmällinen kerääminen ja käyttäminen on kielletty.