Hoitosuositus aikuisten virtsatieinfektioiden ehkäisyn omahoidosta

13.11.2020

Uusi Hoitosuositus aikuisten virtsatieinfektioiden ehkäisyn omahoidosta on nyt julkaistu.

Hoitotieteen tutkimussäätiön julkaisema hoitosuositus on asiantuntijoiden laatima tutkimusnäyttöön perustuva suositus. Suositusta käytettäessä tulee huomioida asiakkaan/potilaan näkemys, toimintaympäristön edellytykset sekä terveyhuollon ammattilaisten kliininen arvio tilanteesta. Suositus on laadittu hoitotyöntekijöiden käyttöön, jotka ohjaavat ja hoitavat kotona tai kodinomaisissa olosuhteissa asuvia toistuvista virtsatieinfektioista kärsiviä aikuisia. Se on tarkoitettu myös yli 18-vuotiaille virtsatieinfektioista kärsiville aikuisille, muutamia poikkeuksia lukuunottamatta. Hoitosuosituksen tavoitteena on edistää virtsatieinfektioista kärsivien aikuisten elämänlaatua, terveyttä ja toimintakykyä sekä vähentää palveluntarvetta, joka liittyy virtsatieinfektion hoitoon. Tavoitteena on myös yhtenäistää virtsatieinfektion ehkäisyn hoitokäytäntöjä ja edistää vaikuttavien omahoitomenetelmien käyttöä muun hoidon rinnalla. Suosituksen mukaiseen omahoitoon katsotaan kuuluvaksi riittävä nesteidensaanti, karpalotuotteet, D- mannoosi, probiootit sekä rohdosyhdistelmäkapselit.

Suomessa virtsatieinfektiot ovat toiseksi yleisimpiä lääkärinhoitoa vaativia infektioita.  Kustannukset ovat suuret, sillä vuosittain virtsatieinfektioita hoidetaan avoihoidossa noin 250 000 ja sairaalassa noin 20 000 virtsatieinfektiota sairastavaa henkilöä. Naisilla virtsatieinfektiot ovat yleisempiä kuin miehillä, ja molemmilla sairastumisriski nousee iän myötä. Vaihdevuosien jälkeen estrogeenivaikutuksen loppuminen ohentaa limakalvoja, mikä vuoksi tulehdusalttius kasvaa. Miehillä eturauhasen kasvu vaikuttaa virtsatieinfektion yleistymiseen. Muun muassa tyypin 2 diabetes ja rakon huono tyhjentyminen lisäävät virtsatieinfektion riskiä. Osalla naisista sukupuolielämän aloittaminen ja yhdyntä sekä raskaus ovat virtsatieinfektiolle altistavia tekijöitä.

Riittävän nesteytyksen uskotaan perustuvan nesteen virtsateitä huuhtelevaan ja virtsaa laimentavaan vaikutukseen. Runsas nesteiden nauttiminen kannattaa kuitenkin pitää kohtuudessa hyponatremian, rakon ylivenyttymisen ja virtsankarkailun välttämiseksi.

Karpalotuotteiden säännöllinen käyttö mahdollisesti vähentää infektioiden uusiutumista. Karpalouutteen käyttö saattaa lyhentää virtsatieinfektion kestoa (Anthocran) sekä saattaa vähentää virtsatieinfektioon liittyviä tuntemuksia (Oximarco). Karpalon sisältämien proantosyanidiinien on havaittu lamaavan bakteerien pinnalla olevia siimoja, jotka edesauttavat bakteerien liikkumista ja joiden avulla bakteerit kiinnittyvät virtsarakon ja virtsanjohtimien seinämiin. Proantosyanidiini estää bakteereita kiinnittymästä limakalvoon, jolloin bakteerit eivät pääse lisääntymään.

D- mannoosivalmisteen käyttö vähintään puolen vuoden ajan saattaa vähentää virtsatieinfektioiden määrää. D- mannoosi on luonnossa esiintyvä sokeri, joka imeytyessään verenkiertoon suodattuu munuaisten kautta virtsarakkoon. Virtsarakossa virtsatieinfektioita aiheuttavat bakteerit kuten E.Coli- bakteerit kiinnittyvät D- mannoosiin ja poistuvat siihen kiinnittyneenä virtsan mukana. D- mannoosi ei nosta verensokeria, joten se sopii diabeetikoille. D- mannoosi toimii tehokkaimmin neutraalissa virtsassa. Eläinproteiinin lisäävät virtsan happamuutta ja kasvis- ja hedelmäpitoinen ravinto muuttaa sitä emäksiseen suuntaan. Virtsan happamuuden. pH-arvon voi testata apteekeista saatavilla testiliuskoilla.

Säännöllisesti käytettynä probiootit saattavat ehkäistä virtsatieinfektioita. Probiootti on ravinnossa tai lääkevalmisteessa oleva yhden tai useamman bakteerikannan elävä viljelmä, jolla pyritään parantamaan suoliston, ihon tai emättimen pieneliöstöä. Lactobasilli- ja bifidobakteerit eli maitohappobakteeritovat yleisimpiä probioottisia organismeja. Emättimen kuivuudesta kärsiville voisi olla hyötyä maitohappobakteereista, sillä ne vähentävät bakteeri- ja hiivaperäisten tulehdusten riskiä.

Rohdosyhdistelmävalmisteiden (hyaluronihappo, kondroitiinisulfaatti, kurkumiini, kversetiini) säännöllinen käyttö yhdynnän jälkeen toistuvista virtsatieinfektioista kärsivillä naisilla saattaa ehkäistä toistuvia virtsatieinfektioita, vähentää virtsatieinfektion oireisiin liittyviä tuntemuksia, lisätä koettua elämänlaatua, parantaa koettua seksuaalista toimintakykyä, vähentää koettua seksuaalista ahdistusta sekä lisätä yleistä tyytyväisyyttä. Rohdosyhdistelmävalmisteiden käyttö yhdessä paikallisen estrogeenivalmisteen (Estriol 0,005 %) kanssa saattaa vähentää toistuvia virtsatieinfektioita ja niiden oireisiin liittyviä tuntemuksia.

Hoitosuosituksen lyhennelmän pääset lukemaan osoitteessa https://www.hotus.fi/wp-content/uploads/2020/11/hoitosuositus-virtsatieinfektio-10-2020-netti.pdf

 

Lähde: Harju E., Korpela T., Naukkarinen H., Saaranto E.M. & Salomaa S. Aikuisten virtsatieinfektioiden ehkäisyn omahoito. Hotus. 2020. https://www.hotus.fi/wp-content/uploads/2020/11/hoitosuositus-virtsatieinfektio-10-2020-netti.pdf