Toisen ihmisen kohtaaminen ja läsnäolo

21.10.2020

Maailman mielenterveyspäivää vietettiin 10.10.2020 ja teemana oli tänä vuonna kohtaaminen. Teema on erittäin tärkeä myös vanhustyössä. Kohtaaminen, kuunteleminen ja läsnäolo ovat vanhustyön tärkeimpiä elementtejä.

Mitä on kohtaaminen? Nähdä ja kuulla, tuntea ja kokea toinen ihminen. Samanaikaisesti tulla nähdyksi ja kuulluksi, kokea tunne siitä, että toinen huomaa minut tässä ja nyt. Kohtaaminen sisältää läsnäolon tässä hetkessä.

Tasapuolinen kohtaaminen syntyy vuorovaikutuksessa toisen ihmisen kanssa. Yleensä siihen kuuluu kuunteleminen ja puhuminen. Kuuntelussa korostuu taito kuulla, mitä ihminen sanoo ja kohdata se tietyllä ymmärryksella, ei kuitenkaan tehdä omia tulkintoja. Toisille kohtaaminen on helpompaa kuin toisille. Kohtaamisen esteenä voivat olla erilaiset sairaudet, huolet ja murheet. Läsnäoloharjoitukset kehittävät kohtaamista. Silloin harjoitellaan keskittymistä tähän hetkeen, mitä koen juuri tässä hetkessä. Kun kohtaamme ikäihmisiä niin työntekijöinä kuin läheisinä, tärkeintä on olla läsnä.

Kohdata voi hoitajana, vanhempana, lapsena, ystävänä, taksikuskina, kaupankassana, lääkärinä jne. Kohtaaminen vaikuttaa tapahtuvan eri rooleissa, mutta todellisuudessa aito kohtaaminen tapahtuu roolin takana aidossa ihmisyydessä. Kohtaaminen ei vaadi tietoa, ei ymmärrystä, ei tietynlaista vireystilaa. Se ei vaadi olemaan minkäänlainen eikä aseta osapuolia olemaan toistaan parempi tai huonompi. Vain ihminen ihmiselle.

Kohtaamisessa ei aina tarvita sanoja; ilmein ja elein, sekä kosketuksella voidaan osoittaa läsnäoloa ja  kiinnostusta toista kohtaan. Kehon viestit voivat kertoa enemmän kuin tuhat sanaa. Hiljaisuudessa kohtaaminen antaa joskus vielä enemmän. Hiljaisuus vahvistaa kokemusta omasta olemassaolosta, tiedän olen tässä.

Kohtaaminen vanhusten ja ikäihmisten kanssa toimiessa on tärkeää. Kohtaaminen ja läsnäolo vähentävät yksinäisyyttä, lisäävät arvostuksen ja kunnioituksen tunnetta, lisäävät kuulluksi ja nähdyksi tulemisen tunnetta. Turvallisen läsnäolon avulla niin fyysiset kuin psyykkiset oireet voivat lievittyä, joka korostuu etenkin muistisairaiden kohtaamisessa. Ongelmat ja erimielisyydetkin on helpompi kohdata läsnäolevassa tilassa. . Kohtaamisella on myös useita fysiologisia vaikutuksia. Hermojärjestelmämme aktivoituessa erittyy hormoneja, jotka säätelevät fysiologisia toimintoja, kuten sydämen ja immuunijärjestelmän toimintaa.

Lohdutuksena niille, jotka ovat huolissaan suun, ilmeiden ja eleiden piiloutumisesta kasvomaskin taakse voidaan todeta, että kohtaaminen on paljon muutakin. Verrattaessa asiaa toisin päin; ei ihmisen suun ja sen ilmeiden näkeminen ole kohtaamista. Tai niiden puuttuminen kohtaamattomuutta. Meidän ikäihmiset ovat oppineet lukemaan hoitajiensa silmien, kulmien jopa kaulan lihasten liikkeitä. Aitoon kohtaamiseen ja läsnäoloon riittää oleminen, ajatus itsestä  kurottamassa kohti toista ihmistä ja ottamalla vastaan sitä, mitä toinen antaa.

”Tärkein matka, jonka ihminen voi tehdä, on tulla toista puolitiehen vastaan”

 

 

Vinkkejä muistisairaan kohtaamiseen:

Muistiliiton sivut

Opas vuorovaikutukseen muistisairaan kanssa

 

Vinkkejä kohtaamiseen:

Maailman mielenterveyspäivä 10.10.2020

Vuorovaikutustaitoja voi oppia

6+1 helppoa tapaa harjoittaa läsnäoloa arjessa