Kotipalvelut ja kotihoito

17.6.2018

Ikääntyneiden kotiin tuotavat palvelut ovat tänäpäivänä erittäin ajankohtainen aihe. Kotihoitoa kehitetään koko maassa ja tavoitteena onkin, että suurin osa yhteiskuntamme ikääntyneistä asuisi nyt ja tulevaisuudessa omassa kodissaan erilaisten palveluiden turvin. Uusia palveluntuottajia ja yrittäjiä nousee esiin lähes päivittäin ja vihdoin alkaa olla mahdollisuus valita palveluntuottajista juuri itselle sopivin ja mieluisin. Uskon, että tulevaisuuden ikääntyneet vaativat palveluiltaan laatua ja haluavat myös mahdollisuuden valita juuri itseään miellyttävän ja tarpeisiin vastaavan palveluntuottajan. 

Kotipalveluita voi hyödyntää aina kevyemmistä epäsäännöllisistä palveluista päivittäisiin hoidon ja hoivan palveluihin. Kotiin tarjottavat palvelut helpottavat ja turvaavat ikääntyneen arkea omassa kodissaan ja ne voidaan räätälöidä juuri sinun tarpeisiisi sopivaksi paketiksi. Kotipalveluita voi tarvita esimerkiksi silloin tällöin viikkosiivoukseen, ikkunanpesuun tai puutarhatöihin, helpottamaan arkea. Kotipalveluiden apua voi myös tarvita säännöllisesti esimerkiksi päivittäisiin toimiin.  

Ongelmana kotipalveluiden tehokkaassa hyödyntämisessä on omasta mielestäni hieman monimutkaiselta tuntuva termiviidakko, joka saa ammattilaisenkin välillä sekaisin. Käsitteillä ja termeillä ei sinällään ole mielestäni suurta merkitystä, kunhan vain osaa etsiä ja löytää itselleen tai läheiselleen juuri tällä hetkellä tarvittavat palvelut ja erilaiset vaihtoehdot. Palveluita hyödyntäessä on myös tärkeää huomata hakea ja ottaa käyttöön kaikki mahdolliset tuet ja edut, kuten esimerkiksi kotitalousvähennyksen. On tärkeää myös selvittää onko ikääntynyt henkilö oikeutettu Kelan hoitotukeen, sekä kunnan/kaupungin palveluseteliin. 

Olen koonnut kirjoitukseeni keskeisimpiä termejä vanhusten kotipalveluihin liittyen ja kertonut niistä tarkemmin. Ensimmäisenä käsitellään tukipalveluita, jotka usein ovat kevyimpiä ikääntyneiden palveluita ja joko ensimmäisiä tai sitten raskaampien palveluiden rinnalla kulkevia. 

Tukipalvelut 

Tukipalvelut ovat palveluita, jotka kuuluvat kotihoidon tuottamiin palveluihin, tai sitten ne voidaan tarjota erikseen, eri palveluntuottajalta. Tukipalvelut ovat usein ensimmäisiä palveluita, joita ikääntynyt tarvitsee itsenäisen asumisen tueksi ja niitä kannattaa hyödyntää heti kun tarve tulee. 

Siivous- ja kodinhoitoon liittyvät palvelut ovat ehkä tavanomaisimpia kotiin tuotettavia tukipalveluita. Siivous- ja kodinhoitoon liittyvät palvelut helpottavat ja tukevat ikääntyneen arkea ja niitä voi käyttää esimerkiksi isompiin urakoihin, vaikkapa joulu- ja juhannussiivouksiin, ikkunanpesuun tai sitten voi tilata säännöllisen viikkosiivouksen ja pyykki- ja vaatehuollon. Tukipalveluina voi tilata apua myös piha- ja puutarhatöihin. Vaihtoehtoja löytyy varmasti jokaisen tarpeisiin.  

Muita tukipalveluita ovat esimerkiksi erilaiset kuljetus- ja saattajapalvelut, asiointi- ja kauppa-apu, sekä ateriapalvelu. Ateriapalvelun kautta voi esimerkiksi tilata kotiin lämpimän ruuan päivittäin, tai vaikkapa kaksi kertaa viikossa. Tukipalveluina voi hakea myös itselleen seuraa teatteriretkelle tai päiväkahville. 

Kotipalvelut ja kotihoito 

Kotipalvelun ja kotihoidon termejä käytetään rinnakkain ja usein tarkoittamaan samaa asiaa. Kotipalvelu voidaan kuitenkin määritellä joissain yhteyksissä palveluksi, joka sisältää ja tuottaa kotihoidon ja -hoivan, sekä kotisairaanhoidon palvelut. Molempia siis kuitenkin käytetään tarkoittamaan samaa asiaa. 

Kotihoito ja kotipalvelu tarjoavat tukea ikääntyneen päivittäisiin toimiin ja ne voivat sisältää esimerkiksi puhtaudesta, pukeutumisesta ja ruokailusta huolehtimisesta. Kotihoito ja -palvelu voivat lisäksi myös tarjota apua siivoukseen, apuvälineiden käyttöön, kuntoutukseen, turvallisuuteen tai esteettömyyteen liittyen. Kotihoidon ja -palvelun kautta apua voi saada myös kodin ulkopuoliseen asiointiin tai harrastuksiin. Kotihoidon ja -palvelun tavoitteena on tukea ja vahvistaa ikääntyneen omia voimavaroja ja avustaa kotona asumista mahdollisimman pitkään.  

Kotihoitoa- ja palvelua voi ostaa suoraan yksityisiltä yrittäjiltä tai käyttää kunnan/kaupungin tarjoamia palveluita. Kunta myöntää ikääntyneille asukkailleen vanhuspalveluita palvelutarpeen arvioinnin perusteella. Arviointi tehdään yhteistyössä ikääntyneen, sekä tarvittaessa hänen omaistensa kanssa. Palvelutarpeen arvioinnissa kartoitetaan ikääntyneen omia voimavaroja, sekä tuen ja palveluiden tarvetta. Tarkoituksena on tukea ikääntyneiden kotona asumista ja tarjota oikeanlaista palvelua oikeaan aikaan. Kunta/kaupunki voi myös tarjota ikääntyneelle palvelusetelin. Palvelusetelillä edistetään sosiaali- ja terveyspalveluita käyttävien kuntalaisten valinnanvapautta ja mahdollisuuksia hankkia tarvitsemiaan palveluita yksityisiltä palveluntuottajilta, jotka kunta on hyväksynyt palvelusetelintuottajiksi. Palvelusetelillä hankittava palvelu on vaihtoehto kunnan tai kuntayhtymän tuottamalle palvelulle. Palvelusetelin saaminen edellyttää, että ikääntyneelle on tehty kunnallisen tahon kautta palvelutarpeen arviointi. 

Kotisairaanhoito 

Kotisairaanhoito usein erotetaan erilliseksi kotihoidosta ja kotipalvelusta. Kotisairaanhoito on kotona tapahtuvaa sairaanhoitoa ja kuntoutusta. Kotisairaanhoito voi olla jatkuvaa ja säännöllistä taikka jaksottaista, esimerkiksi sairaalajakson tai jonkin toimenpiteen jälkeen. Kotisairaanhoitoon voi kuulua esimerkiksi ravitsemustilan seuranta ja arviointi, lääkehoito ja injektiot, erilaisten näytteiden otto (verikokeet) ja pienet toimenpiteet (kuten ompeleiden poisto tai haavahoidot), erilaiset mittaukset (verenpaineen ja verensokerin seuranta), sekä sairaalajakson jälkeinen hoito ja kuntoutus. 

Muita palveluita 

Kotiin voi hankkia myös muita palveluita ikääntyneille, jos esimerkiksi liikkuminen ja kuljetukset ovat haasteellisia toteuttaa. Kotiin voidaan tuoda parturi- ja kampaajapalveluita, sekä erilaisia hoitolapalveluja, kuten esimerkiksi ikääntyneille erityisen tärkeää jalkahoitoa. Siirtymiset ovat usein hankalia ikääntyneille ja siksi kannattaakin tutustua oman kotipaikkakunnan palveluntarjoajiin ja heidän tarjoamiin palveluihin.