Yksityinen ja julkinen kotihoito Suomessa

5.12.2018

THL:n tuoreen tutkimuksen mukaan vain harva vanhus saa kotihoitoa yksityiseltä yrittäjältä. Kunnat tuottavat edelleen julkisen puolen voimin kotihoitopalveluista 88%, vaikka kotihoidon asiakkaiden määrä on kasvanut merkittävästi. Yksityisen kotihoidon toimijoiden lisääntyminen on myös hyvin eritahtista maakunnissa. Joillain alueilla yksityiset tuottajat vähentyvät ja joillain alueilla lisääntyvät voimakkaasti. Ympärivuorokautisessa hoidossa yksityisellä sektorilla on vankempi jalansija ja toimijoita onkin 42% kaikista toimijoista.

Näkyvän poikkeuksen suurista kaupungeista tekee Oulu, jonka kotihoidon palveluista jopa 40% tuotetaan yksityisesti. Kasvu on ollut erityisen voimakasta vuodesta 2016 alkaen ja jatkuu edelleen. Oulu on myös ainoa suurista kaupungeista, jossa kotihoidon käyntikertoja on pystytty kasvattamaan viime vuosina. Oulu on tehnyt strategisen päätöksen  kotihoidon laajentamiseksi, joka on rohkaissut alalle lisää yrittäjiä. Lähtökohtana pidetään asiakkaan tarvetta, jonka jälkeen katsotaan kuka siihen vastaa, kunta vai joku muu. Oulussa on myös huomattu, että yksityisen sektorin toimijoiden hyödyntäminen on halvempaa, kuin julkisen puolen kasvattaminen ja lisäväen palkkaaminen.

Julkisen sektorin kotihoidon toiminta on keskittynyt yleensä suurempiin yksiköihin, kun taas yksityisyrittäjät pieniin asiakaskuntiin. Asiakasta, vanhusta, ajatellen yksiköiden koon kasvu ei aina ole hyvä asia. Suurissa yksiköissä hoitajien vaihtuvuus on usein suurempaa, ihan vain työntekijöiden lukumäärän takia ja hoidon jatkuvuus voi kärsiä. Vanhuksen kotona käy useammin uusi hoitaja ja vaihtuvuus on suurta. Pienemmissä yksiköissä hoidon jatkuvuutta ja omahoitajuutta on helpompi toteuttaa.

Tulevaisuudessa yksityinen sektori nostaa varmasti vahvemmin päätään ja uusia yrittäjiä lähtee toimintaan mukaan valinnanvapauden mahdollistamana. Vanhuspalvelut.com:in  tarkoituksena onkin tukea kaikkia palveluntuottajia ja yrittäjiä, sekä yksityisiä että julkisia, pieniä ja suuria, pääsemään näkyville helpommin omalla toimialueellaan ja kuluttajia löytämään heidät ja tarvitsemansa palvelut.

Rauhallista joulun odotusta ja oikein hyvää itsenäisyyspäivää kaikille!

Lähteet:

YLE uutiset: Kotihoito 22.11.2018

YLE uutiset: Vanhustenhuolto 26.9.2017

THL tutkimus: marraskuu 2018